Zéér goed over te spreken

De houtrot specialist Henry Stuurman heeft bij ons een onderdorpel gerepareerd en daar zíjn wíj zéér goed over te spreken. Keurig stukje vakwerk geleverd. Wíj bevelen hem van harte aan.